Nôl

Cwcis

Ffeiliau bach sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y gwasanaeth hwn weithio a chasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio'n gwasanaeth.

Cwcis hanfodol

Mae cwcis hanfodol yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel wrth ichi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Nid oes rhaid inni ofyn am ganiatâd i'w defnyddio.

Enw Pwrpas Dod i ben
TSxxxxxxxx Efallai y gwelwch un neu ragor o'r rhain. Mae'r cwcis hyn yn hanfodol am fesurau diogelwch. Ar ddiwedd sesiwn
_vehicle_enquiry_ui_session Helpu i adnabod a chofio eich cynnydd trwy drafodyn neu wasanaeth. Ar ddiwedd sesiwn
cookies_policy Yn cadw eich gosodiadau caniatâd cwcis 1 flwyddyn
cookies_preferences_set Gadewch i ni wybod eich bod wedi cadw eich gosodiadau caniatâd cwcis 1 flwyddyn

Cwcis dadansoddol (opsiynol)

Gyda'ch caniatâd, rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data ynghylch sut rydych yn defnyddio ein gwasanaeth Gwirio os yw cerbyd wedi'i drethu a gyda MOT. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwasanaeth.

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth am:

  • sut y cyrhaeddoch y gwasanaeth Gwirio os yw cerbyd wedi'i drethu a gyda MOT
  • y tudalennau rydych yn ymweld â nhw ar y gwasanaeth Gwirio os yw cerbyd wedi'i drethu a gyda MOT a faint o amser rydych yn treulio arnynt
  • unrhyw wallau rydych yn eu gweld wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Gwirio os yw cerbyd wedi'i drethu a gyda MOT
Enw Pwrpas Dod i ben
_gat Mae'r rhain yn helpu i reoleiddio ceisiadau. 1 funud
_ga Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen. 6 wythnos
_gid Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen. 1 diwrnod
Noder

I unrhyw un sy'n defnyddio'r porwr Safari, gellir gosod cwcis am gyfnod diofyn o 7 diwrnod yn unig.

Rydym hefyd yn defnyddio Instana, i'n galluogi i ddilyn trywydd unrhyw wallau gwefan a ellir digwydd. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau gwasanaeth o ansawdd.

Mae Instana yn gosod y cwcis canlynol:

Enw Pwrpas Dod i ben
in_token Tocyn cwsmer unigryw i olrhain defnydd ar draws y gwasanaeth. 7 diwrnod
in-session Defnyddir hwn i olrhain sesiynau i gael mewnwelediad i weithgarwch defnyddwyr ar draws tudalennau sydd wedi'u lawrlwytho. Ar ddiwedd sesiwn

Ydych chi eisiau derbyn cwcis dadansoddol?